Werkwijze

WERKWIJZE

Stap 1 Vraag

In de eerste stap brengen we in beeld brengen wat uw vraag is en hoe uw leefstijl en voedingspatroon er nu uitzien. Ook doen we de 0-meting (gewicht, verhouding spiermassa- en vetmassa, buikomvang), zodat we weten waar u nu staat. Daarnaast bepalen we in welke fase van gedragsverandering u zich bevindt.

Stap 2 Doelen

Vervolgens stellen we concreet uw doelen vast. We doen dit voor de korte termijn (komende 3 maanden) en voor de lange termijn (over een jaar).

Stap 3 Actieplan

Op basis van uw huidige leefstijl en voedingspatroon (en eventueel ziektebeeld) krijgt u concrete adviezen voor verbetering. Denk aan hoeveelheden, slimme vervangers en een voorbeeld dagmenu. Op basis hiervan maken we uw actieplan en benoemen we de concrete veranderingen waar u mee gaat starten.

Stap 4 Uitvoering

Tijdens de uitvoering monitoren we waar u staat. We kijken wat goed gaat en waar u tegen aan loopt. Afgestemd hierop ontvangt u tools en tips.

“Een gedragsverandering duurt minimaal 12 weken. De eerste periode bent u steeds bewust bezig met de andere keuze. Na circa 12 weken hoeft u er niet meer bij na te denken en is het een nieuwe gewoonte geworden.” Suzanne Oomen 

Stap 5 Vasthouden

Na het bereiken van uw doelen plannen we een aantal terugkom afspraken. Hierin staat centraal hoe het gaat met het vasthouden van uw nieuwe leefstijl- en voedingspatroon. Indien nodig zetten we het weer op de rit.

“Onverwachte gebeurtenissen in het leven kunnen invloed hebben op hoe stevig u in uw schoenen staat. Soms vervalt u daardoor in oude patronen.” Suzanne Oomen


VERGOEDING

De kosten worden vergoed door (1) de zorgverzekeraar, (2) de ketenzorg of (3) de cliënt.

1. De zorgverzekeraar
De vergoeding voor de diëtist is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering.  Let op: Op de basisverzekering rust het wettelijk verplichte eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is dan extra bovenop de 3 uur uit het basispakket en gaat pas tellen als de uren uit het basispakket verbruikt zijn.

2. De ketenzorg (DBC)
Dieetadvisering is voor chronische patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten of COPD vaak opgenomen in de ketenzorg. Hierin werken verschillende hulpverleners met elkaar samen. De huisarts is op de hoogte of dit ook voor u geldt. Dieetadvisering binnen de ketenzorg komt niet ten laste van uw verplichte eigen risico.

3. De cliënt
De kosten zijn voor eigen rekening als u het maximale aantal uren hebt opgebruikt en u geen aanvullende verzekering hebt. U ontvangt dan zelf de factuur.


DIRECT TOEGANKELIJK
Voor een afspraak is in principe geen verwijzing van de huisarts nodig, de diëtist is direct toegankelijk. Indien u zonder verwijzing van een arts bij de diëtist komt, is het wettelijk vereist dat de diëtist een screening uitvoert. Deze screening is er op gericht om de veiligheid van een dieet-behandeling vast te stellen en om na te gaan of de hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek valt. De screening duurt circa 15 minuten en maakt onderdeel uit van het intakegesprek.


AFSPRAAK VERZETTEN OF AFZEGGEN
Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen, doe dat dan minimaal 24 uur van te voren. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.